Initiatiefnemers

Veiliguitindehoreca.nl is een initiatief van de 3 brancheorganisaties VCHO, NHG en ProFri. Samen vormen ze sinds de coronacrises de Horeca Alliantie en overleggen ze regelmatig met de ministeries in Den Haag.