Veilig uit in de Horeca

Om de heropening van de horeca voor iedereen veilig te laten verlopen is het van belang dat alle horecabedrijven zich aan de richtlijnen van Rijksoverheid en het RIVM houden. Om ondernemers daarbij te helpen is er een protocol opgesteld. Deze kan door alle horecabedrijven gebruikt worden.

De Horeca Alliantie doet een dringende oproep aan heel de horeca om de voorwaarden voor heropening te respecteren, na te leven, te controleren en zo nodig te handhaven.

Protocol Horeca

Veiliguitindehoreca.nl

Het platform ‘Veilig uit in de Horeca’ is bestemd voor gasten, medewerkers en horecabedrijven. De informatie en de tools die op dit platform worden aangereikt stellen zeker dat in alle opzichten voldaan kan worden aan de coronamaatregelen.

Gezondheidscheck

DE GEZONDHEIDSCHECK IS BIJ DE HUIDIGE MAATREGELEN NIET NODIG

Gasten en medewerkers kunnen 24 uur per dag volledig gratis gebruik maken van de online gezondheidscheck op dit platform. Er worden geen gegevens vastgelegd.

Lees verder

Protocollen

Om de heropening van de horeca succesvol te maken is het van belang dat alle horecaondernemers zich aan de richtlijnen van Rijksoverheid en het RIVM houden. Mede daarom is het protocol beschikbaar voor iedereen en willen wij het graag via dit platform delen.

Nederlandse versie
Chinese versie

Initiatiefnemers

Veiliguitindehoreca.nl is een initiatief van de 3 brancheorganisaties VCHO, NHG en ProFri. Samen vormen ze sinds de coronacrises de Horeca Alliantie en overleggen ze regelmatig met de ministeries in Den Haag.